Om

Infrarødt /termografisk kamera

I forbindelse med trykprøvning af nybyggeri, sættes huset under undertryk.  Herved vil udeluften trænge ind genem alle revner, sprækker og utætheder.  Såfremt udeluften er koldere end indeluften vil indtrængning af kold luft kunne ses som mørkeblå farver på termokameraet.

 

Bolig-tech.dk kan naturligvis også hjælpe dig med at finde utætheder eller finde andre problemer i dit hus selvom det ikke er et myndighedskrav. billledet herunder viser et eksempel på et gulv med gulvvarme, som opleves koldt. Varme optræder som lyse farver og det ses tydligt at varmeslangerne er lagt forkert i forhold til hvor man træder, idet varmeslanger ligger under badskabet og ikke foran.

 

Bolig-tech.dk laver også radonmålinger.

 

I Bygningsreglementet har der siden 2011 været krav om radon-niveauet i nye huse.

 

Radon er især et problem i ældre huse bygget før man blev opmærksom på radon som et sygdomsfremkaldende problem i boliger.

 

I runde tal burde huse opført efter år 2000 have en form for radonbeskyttelse - men ikke alle har det. Før år 2000 har så godt som ingen radon beskyttelse.

 

Bolig-tech.dk har i gennem 15 år via hjemmesiden www.radon-tech.dk været frontløber for radonmålinger i Danmark. 1000-vis af borgerer, foreninger, kommuner og institutioner har købt radonmåle udstyr her. Der leveres såvel dosimetre (engangsmålere) samt elektrioniske målere af forskelig art. Der rådes desuden over et unikt instrument der kan måle radon i jorden inden man påbegynder et byggeri hvorved man får en indikation af om det er nødvendigt at lave ekstraordinære tiltag for at forhindre radon i at trænge ind i bygningen.


Som noget unikt haves en radonmåler der kan måle radon niveauet i jordbunden. Dette kan være aktuelt at kende inden nybyggeri opstartes for vurdering af om der bør indbygges særlige radon foranstaltninger i nye huse.

Om bolig-tech.dk

     Indehaver:

     Hans-Jørgen Jagd.

     Ingeniør og HD.

 

 

Bolig-tech.dk   cvr nr 18743493

 

Fænøvej 13, Skærbæk

7000 Frederica

 

tel: 61303208

mail:  hjj@bolig-tech.dk

 

Priser:

Bolig-tech.dk har konkurrencedygtige priser.

Trykprøvning af et nybygget hus på under 250 kvm i region Syddanmark koster således 3200 inkl. moms og kørsel.

For kørsel til region Midt  og Nord er der et tillæg på 300 kr og for kørsel til Sjælland et tillæg på 600 kr.

 

Der gives rabatter hvis flere naboer går sammen og får lavet opgaven samme dag.


Det regnes specialpris på større opgaver som rækkehusbebyggelser mm. Grundlaget er normalpris for 1. hus og derefter 1000 kr pr efterfølgende rækkehus.

 

Alle opgaver udføres mod betaling ved udførelsen af opgaven.

 

Energimærkning af nybyggeri tilbydes i tilknytning til trykprøvningen  af nybyggeri i samarbejde med certifcerede kollegaer.

 

Inden energimærkning af nybyggeri kan udføres skal følgede fremsendes til energikonsulenten:

- energirammeberegning som xml-fil. Beregningen skal være korrekt og opdateret hvis der er sket ændringer i byggeriet under processen.

- byggetilladelsen

- tegninger, plan, snit og facade.

- ordrebekræftigelse på vinduer.

- desuden skal der inden energimærket afsluttes forefindes en indreguleringsrapport for ventilationsanlæg med påført SEL-værdi.