Hjem

Velkommen til Bolig-tech.dk - 15 års erfaring i blower-door test i nybyggeri, radon målinger i bygninger og i byggegrunde.

Bolig-tech.dk har også de sidste 12 år været certificeret til at lave energimærker, men i forbindelse med del-pensionering fra april 2022 laves nu alene tæthedstest (blower-door) og radonmålinger. Der arbejdes fortsat over hele landet.  Henviser også gerne til gode kollegaer der kan lave energimærket i de tilfælde hvor bolig-tech.dk laver blower-door testen. For automatmærker henvises fremover til www.automatmærker.dk


Hans-Jørgen Jagd

Fænøvej 13, Skærbæk

7000 Fredericia

 

kontakt: hjj@bolig-tech.dk eller ring 61303208

Viser det sig at din bygning ikke overholder kravene i BR, lader bolig-tech.dk dig ikke i stikken. Der medbringes altid et termografisk kamera, der meget ofte kan afsløre hvor der er utætheder så tingene kan bringes i orden.

Trykprøvning af nybyggeri.

 

Normalt vil det fremgå af byggetilladelsen at nybyggeri skal trykprøves/tæthedstestes.

Bolig-tech.dk har 15 års erfaring med dette, og derfor lavet 1000-vis af trykprøver. Der rådes over udstyr der også kan måle meget tætte/små boliger. 


Selvom der ikke er krav i byggetilladelsen om trykprøvning, kan energireglerne gøre at der alligevel skal laves en prøve, idet en bestået trykprøve tæller positivet i energi-beregningen til energimærket, som derved lettere opfylder det samlede krav.


Det kan også være at bygherre eller bygmester simpelthen ønsker at få bygningskvaliteten undersøgt uanset om der er krav i byggetilladelsen eller ej.


Normalt afsættes ca 1,5 time til at udføre trykprøven. Der må gerne være folk i huset, men alle yderdøre og vinduer skal holdes lukket mens prøven laves.