Hjem

Bolig-tech.dk

Velkommen til Bolig-tech.dk - din partner for energimærkning og trykprøvning / blowerdoor test  af nybyggeri i hele landet.

Bolig-tech.dk har siden 2009 været ISO certificeret til at lave energimærker. Fra starten har firmaet været specialiseret i energimærkning af nybyggeri, hvor der samtidig udføres tæthedstest (trykprøvning).

 

Bolig-tech.dk udfører arbejdet for såvel private, mindre håndværkere, entreprenører, foreninger,  arkitekter og offentlige myndigheder. Bolig-tech.dk er godkendt til at energimærke såvel små enfamiliehuse, som store flerfamiliehuse, kontorbygninger og institutioner.

 

kontakt: hjj@bolig-tech.dk eller ring 61303208

Et energimærke er lovpligtigt ved følgende omstændigheder:

- Opførelse af ny bygning på mindst 60 kvm.

- Salg af bygning.

- Udleje.

Energimærkning af nybyggeri er lovpligtig inden ibrugtagning.


 

Inden ibrugtagning skal en ny bygning energimærkes. Det sker på baggrund af en energirammeberegning som skal udarbejdes på forhånd og tilsendes energikonsulenten.

Bolig-tech.dk laver naturligvis også alm. energimærker, fornyelser af eksisterende mærker og automatmærker.

Automatmærker er for huse der allerede er mærket en gang og endnu ikke er ældre end 25 år. Se vores særlige hjemmeside for denne type på adressen www.automatmærker.dk

 

For yderligere oplysninger, priser og kontaktadresse, tryk her.

Trykprøvning af nybyggeri.


 

Normalt vil det fremgå af byggetilladelsen at nybyggeri skal trykprøves/tæthedstestes.Bolig-tech.dk har 12 års erfaring med dette. Der rådes over nyt udstyr der også kan måle meget tætte boliger. 

Viser det sig at din bygning ikke overholder kravene i BR, lader bolig-tech.dk dig ikke i stikken. Der medbringes altid et termografisk kamera, der meget ofte kan afsløre hvor der er utætheder så tingene kan bringes i orden.

Copyright © All Rights Reserved